Файлови формати

Подържани файлови формати:

 • PDF
 • EPS
 • CDR
 • TIFF

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:

 1. Да работите само в CMYK ( Pantone, ако има такива) цветове. Използването на RGB цвят
  може да доведе до сериозни цветови отклонения (дори липси) в изходния материал.
  2. Да конвертирате вмъкнатите изображения в CMYK модел при резолюция 300dpi при размер 1:1
  3. Ако работите с Corel Draw да конвертирате използваните текстурни фонове в Bitmap / CMYK / 225 dpi
  4. Ако работите с Corel Draw да НЕ използвате OLE обекти (изображения вмъкнати от други програмни продукти, посредством Clippboard)
  5. Ако работите с Corel Draw да НЕ използвате функцията Rotate върху растерни (Bitmap) изображения .
  6. Да НЕ задавате запълвания под 20% върху прекалено тънки линии – с дебелина под 0.3pt (0.1мм);
  7. Да конвертирате шрифтовете в криви преди да запишете готовия материал.

Пропуски в горните правила на работа може да доведе до сериозни отклонения в отпечатаната
продукция, за които ФИРМАТА НИ НЕ МОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ.

– Файл в MS Word и Excell формати НЕ са препоръчителни за печатни материали.